Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Polityka Prywatności sklepu idealneupominki.pl

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy idealneupominki.pl (zwany dalej: „Sklepem”).
2. Uprzejmie informujemy, iż właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Jakub Kuszyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Network Lab Jakub Kuszyński z siedzibą w Warszawie (04-348), przy ul. Garwolińska 9/95, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Ministra Rozwoju pod numerem , NIP: 1132576111, Regon: 142108492 (zwana dalej NETWORK LAB) która to firma przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
3. NETWORK LAB dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy. W ramach wynikającego obowiązku informacyjnego zgodnego z powyższym dokumentem (RODO), informuje że:
a) Administratorem danych osobowych jest Jakub Kuszyński reprezentujący firmę NETWORK LAB
b) z Administratorem skontaktować można się:
- pisemnie, poprzez wysłanie korespondencji na adres korespondencyjny firmy tj. Network Lab Jakub Kuszyński, ul. Garwolińńska 9/95, 04-348 Warszawa
- za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: biuro@networklab.pl oraz kontakt@idealneupominki.pl
- telefonicznie pod nr: 503 028 506
c) Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

§ 1 Jak zbieramy dane?
1. NETWORK LAB zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, zwani dalej łącznie jako Klienci.
2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rejestracji Klienta w Sklepie poprzez założenie Konta Klienta oraz w przypadku, gdy Klienci dokonują jednorazowego zakupu bez konieczności zakładania Konta w Sklepie.
3. W przypadku rejestracji Konta Klienta w Sklepie, Klient podaje następujące dane: a) imię i nazwisko; b) adres e-mail; c) adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj); d) numer telefonu; e) W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.
4. Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do Konta Klienta.
5. W przypadku składania jednorazowego zamówienia w Sklepie Internetowym, zakres danych koniecznych do wskazania przez Klientów jest tożsamy. Klienci podają następujące dane: a) adres e-mail; b) imię i nazwisko; c) adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj); d) numer telefonu; e) W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.
6. Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
7. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.
8. Podanie powyższych danych, jest niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia.
9. Każdy użytkownik odwiedzający naszą stronę, ma możliwość zapisania się do newslettera. Dla realizacji możliwości wysyłania przez nas biuletynu, konieczne jest gromadzenie przez nas adresu email, imienia oraz nazwiska. Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez IdealneUpominki.pl i podmiot:
FreshMail sp. z o. o., al. 29 listopada 155 C w Krakowie, operatora serwisu freshmail.pl.
10. Użytkownik biorący udział w zorganizowanym przez nas konkurcie internetowym przekazuje nam dane osobowe konieczne do realizacji samego konkursu jak i realizacji wysyłki nagrody (imię, nazwisko, adres do wysyłki, email, telefon oraz przedmiot konkursu).

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?
1. W przypadku dokonania Rejestracji Konta Klienta w Sklepie dane Klientów wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego Konta Klienta i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie bądź poprzez platformę Allegro, dane osobowe mogą być przekazywane Dostawcy tj.:
a) UPS, GLS, DPD, Apaczka.pl (R2G Polska Sp. z o. o.), Furgonetka.pl (Swistak.pl Sp. z o. o.), PKWiD Dudkiewicz i S-ka Spółka Jawna;
b) Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie;
c) InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat).
2. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność za zamówiony Towar poprzez serwis PayU, jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz w przypadku wyboru płatności poprzez PayPak.pl, dane zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży firmie: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A operatora serwisu paypal.pl
3. W przypadku, gdy Klient wybierze fakturę VAT jako dokument sprzedaży, wówczas jego dane zostaną przekazane w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy sprzedaży firmie Web INnovative Software Spółka z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, operatora serwisu wfirma.pl.
4. Dane adresowe, dla szybszego zrealizowania zamówienia, mogą zostać przekazane dystrybutorom towarów, dla realizacji bezpośredniej wysyłki z magazynów dystrybutorów na adres wskazany przez Klienta. W takich przypadkach, dane udostępniane są: Masters TM Soróbka, Richel sp.j. ul. Ogrodowa 25i, 55-080 Smolec oraz Handlosfera.pl Sp. z o.o. z siedzibą w pod adresem Gutkowo 79A, 11-041 Olsztyn
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w § 1 i 2 powyżej,
6. ma Pan/Pani prawo do:
- usunięcia konta przez zarejestrowanego Klienta, tym sposobem usuną się wszystkie dane osobowe przetwarzane przez Sklep i cofną się wyrażone zgody. Opcja dostępna po zalogowaniu w kolumnie Moje konto - usuń konto
- usunięcia wybranych zgód, które wcześniej zostały udzielone,
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania/edycji swoich danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
- wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- przeniesienia danych osobowych,
- wglądu do wyrażonych zgód oraz informacji o dacie wyrażenia zgody (w kolumnie Moje konto -> Moje zgody -> Moje dane osobowe).
7. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
8. zwracamy uwagę, iż nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania niezbędnych nam danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. W przypadku braku podania danych, które są nam niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy sprzedażyza pośrednictwem naszego Sklepu, zamówienie może nie zostać przyjęte, ze względu na brak mołżiwości jego realizacji,
9. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać automatycznemu profilowaniu, dla konieczności realizacji usług reklamowych oraz marketingowych jak i możlwiości przydzielenia Pani/Panu rabatu sprzedażowego. Przetwarzane dane mogą mieć na celu próby lepszego dopasowania przyszłej ewentuallnej oferty ze względu na wcześniejsze decyzje zakupowe. Owe profilowanie daje nam możliwość udzielenia właściwego rabatu sprzedażowego, uzaleznionego od analizy i przetworzenia posiadanych danych dotyczących Pana/Pani zamówień w naszym Sklepie.
10. Okres przetwarzania danych przez Administratora uzależniony jest od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Dane przetwarzane są w okresie świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania danych, do czasu wycofania wyrażonej zgody bądź zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacjach, kiedy podstawą prawną przetwarzania danych stanowi uzasadniony interes Administratora. Przewiduje się możliwość przedłużenia okresu przetwarzania danych osobowych w sytuacji, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie określonego okresu przetwarzane dane zostają nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.


§ 3 Mechanizm cookies, adres IP
1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez NETWORK LAB na komputerze osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez NETWORK LAB produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
2. NETWORK LAB wykorzystuje dwa typy plików cookies: a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów. b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Sklep, pozwala na przechowywanie danych pozwalających na poprawne działanie Sklepu i jego funkcji.
3. NETWORK LAB wykorzystuje cookies własne w celu: a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła; b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
4. NETWORK LAB wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu: a) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii); b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies: a) przeglądarka Internet Explorer; b) przeglądarka Mozilla Firefox; c) przeglądarka Chrome; d) przeglądarka Safari; e) przeglądarka Opera. W sytuacji braku zgody na zbieranie danych cookies, należy zablokować tę możliwość, poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej. Ze względów technicznych, nie mamy możliwości zagwarantowania poprawnego działania przy blokowaniu plików cookies pochodzących ze strony Sklepu. Dane cookies w każdej chwili każdy użytkonik może usunąć, dokonując odpowiednich działać w swojej przeglądarce internetowej.
7. NETWORK LAB może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez NETWORK LAB przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.
8. Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. NETWORK LAB nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Sklepu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

§ 4 Dostęp do danych
1. Do danych osobowych zbieranych przez Sklep mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy NETWORK LAB a system IT Sklepu IdealneUpominki.pl spelnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.
2. Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”
3. NETWORK LAB zapewnia Klientom, którzy posiadają Konto Klienta, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta Klienta w Sklepie. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. NETWORK LAB może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez NETWORK LAB roszczeń od danego Klienta.
4. W przypadku subskrypcji biuletynu mają Państwo możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, poprzez wybór odpowiedniej funkcji po zalogowaniu się do Konta Klienta w Sklepie.
5. Osobą do której należy składać ewentualne skargi jest Administrator. Kontakt zostal wstazany we wstępie pkt 3, b).

§ 5 Zabezpieczenia
1. NETWORK LAB stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. NETWORK LAB zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
2. Dane osobowe w NETWORK LAB są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich orz zgodnie z RODO -  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. W przypadku, gdy Klient posiadający Konto Klienta w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła do Konta Klienta w Sklepie. Sklep nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do Konta Klienta w Sklepie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.
4. NETWORK LAB nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności
1. NETWORK LAB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@networklab.pl.
3. Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2018 r.